Sunday, December 30, 2018

Al-Imran Ayat 74

3.3.74 
Juz:
3,Surah:3. 
Surah 3, Ayat 74:


.
Ringkasan tafsir;

Sangkaan ahli kitab itu salah, yang menyangka ahli kitab itu berkata bahawa kurnia itu hanya kepada kaum bani Israel sahaja.

Kurnia Allah yang banyak dari rahmat Nya yang luas sudah tentu hanya kepada sesiapa yang dikehendaki Nya. Allah telah membangkitkan Nabi dan Rasul dari sebarang golongan bangsa yang dikehendaki Nya kerana mendapat limpah kurnia dan Ihsan Nya, bukanlah disebabkan adanya sesuatu jasa yang telah mereka buat dan bukan pula kerana keturunan yang memuliakan mereka.  Allah tidak pilih kasih terhadap sesiapa pun baik terhadap perseorangan atau suatu kumpulan bangsa.

Maha Suci Allah dari yang demikian.

.
[previous] [next] [home

.
RUJUKAN SUMBER,  

Juzuk
3, Surah3   
Terjemahan,
71~80,
[GS]  https://sites.google.com/site/tammpaj/16/1 
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8     

.


via,
jun.knajid@yahoo.com
(kedairakyat1@gmail.com)
(recover, Apa_Aku_Dapat@outlook.my)
(BS; kedairakyat1.knajid@blogger.com)