Tuesday, January 1, 2019

Al-Imran Ayat 77

3.3.77
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 77:
.

Ringkasan tafsir;

Sebahagian para ketua pendita ahli kitab telah menyembunyikan perjanjian mereka dengan Allah seperti yang termaktub dalam kitab Taurat mengenai kebenaran kenabian Muhammad s.a.w. Perkara yang benar yang sebenarnya isi kitab itu telah diubah dan ditulis dengan yang lain serta sanggup bersumpah bahawa apa yang diubahnya itu adalah datang dari Allah.

Mereka ubah sebahagian ayat itu serta bersumpah, dan  menyatakan bahawa orang Yahudi tidak berdosa menganiayai orang yang tidak seagama dengan mereka.

Mereka bersumpah dengan tipu daya mereka untuk menipu membolot merampas harta orang lain dengan menjual perjanjian yang telah dipersetujui sebelumnya.

Oleh itu Allah mengacam orang yang memungkiri janji dan akan diseksa dengan seksaan yang pedih, tidak diberi rahmat didunia dan diakhirat.

Kesimpulannya,

Tidak ada keimanan orang yang tidak amanah dan tidak ada keagamaan bagi orang yang tidak menepati janji. Dan tanda orang yang munafik itu ada tiga, jika berkata ia dusta, jika berjanji dia mungkir dan jika diberi kepercayaan dia khianat dan tidak amanah.

.
[previous] [next] [home] 

.
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3
Terjemahan,
71~80,
[GS]  https://sites.google.com/site/tammpaj/16/1 
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    

Sunday, December 30, 2018

Al-Imran Ayat 74

3.3.74 
Juz:
3,Surah:3. 
Surah 3, Ayat 74:


.
Ringkasan tafsir;

Sangkaan ahli kitab itu salah, yang menyangka ahli kitab itu berkata bahawa kurnia itu hanya kepada kaum bani Israel sahaja.

Kurnia Allah yang banyak dari rahmat Nya yang luas sudah tentu hanya kepada sesiapa yang dikehendaki Nya. Allah telah membangkitkan Nabi dan Rasul dari sebarang golongan bangsa yang dikehendaki Nya kerana mendapat limpah kurnia dan Ihsan Nya, bukanlah disebabkan adanya sesuatu jasa yang telah mereka buat dan bukan pula kerana keturunan yang memuliakan mereka.  Allah tidak pilih kasih terhadap sesiapa pun baik terhadap perseorangan atau suatu kumpulan bangsa.

Maha Suci Allah dari yang demikian.

.
[previous] [next] [home 

.
RUJUKAN SUMBER,  

Juzuk
3, Surah3   
Terjemahan,
71~80,
[GS]  https://sites.google.com/site/tammpaj/16/1 
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


Saturday, November 21, 2015

Khatam Surah Al-An'am

Al-An’am, dari Ayat 111~120.  

111. Dan jika kami turunkan atas mereka Melaikat, dan jika orang-orang yang mati akan berkata-kata dengan mereka, dan jika kumpulkan tiap-tiap sesuatu keterangan dihadapan mereka, nescaya tidak akan  mereka beriman, melainkan jika dikehendaki oleh Allah, tetapi  kebanyakan daripada mereka tidak tahu.

112. Dan demikianlah kami jadikan bagi taip-tiap Nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin, yang sebahagian dari mereka mengkhabarkan dusta kepada sebahagian sebagai tipu daya,  pada hal jika Tuhan mu mahu, tentu mereka tidak mengerjakan nya. Oleh kerana itu, biarkan lah mereka, dan biarkan lah apa yang mereka ada-ada kan.

113. Dan supaya condong kepadanya hati  orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, dan supaya mereka redha kepadanya, dan supaya mereka terus kerjakan apa-apa kejelekan yang mereka telah kerjakan.

114. “Apakah patut selain dari Allah aku jadikan hukum, pada hal ialah yang menurunkan kepada  kamu kitab Quran dengan terang?” sedangkan mereka yang kami beri kitab itu tahu, bahawa Quran itu diturunkan dari Tuhan mu dengan membawa kebenaran, oleh kerana itu, jangan lah engkau jadi diri golongan orang-orang yang ragu-ragu.

115. Dan telah sempurna kalimah Tuhan mu dengan benar dan adil, tidak ada yang boleh mengubah kalimah-kalimah nya, dan ialah yang mendengar, yang mengetahui.

116. Dan jika engkau ikut kepada kebanyakan orang-orang yang ada dibumi,  tentu mereka akan sesatkan  mu dari jalan Allah, kerana mereka tidak menurut melainkan sangkaan, dan mereka itu tidak lain,  melainkan berdusta.

117. Sesungguhnya Tuhan mu, ialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan nya, dan ialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan nya, dan ialah yang lebih mengetahui orang-orang yang terpimpin.

118. Maka makan lah dari apa-apa  sembelihan yang disebut nama Allah atasnya, jika betul kamu beriman kepada  ayat-ayat nya.

119. Mengapakan kamu tidak makan dari apa yang disembeleh dengan disebut nama Allah atasnya, pada hal  ia telah terangkan bagi kamu apa-apa yang ia telah haramkan atas kamu, melainkan barang yang kamu terpaksa kepadanya ? tetapi kebanyakan mereka  menyesatkan manusia dengan hawa nafsu mereka dengan tidak mempunyai pengetahuan. Sesungguh nya Tuhan mu, ialah yang terlebih mengetahui orang-orang yang melewati batas.

120. Dan tinggalkan lah dusta; yang zahir dan yang batinnya, kerana orang-orang yang mengerjakan dosa, akan dibalas mereka dengan apa yang mereka usahakan.

Following Twitter,
[] https://twitter.com/knajidgawabcom/status/668224612195414016
.

Friday, September 25, 2015

Penyiasat PersendirianKami mencari “Penyiasat Persendirian” untuk mencari pejabat peguam,  
[GC1] https://plus.google.com/communities/111280586098032878098
 
We are looking for a “Private Investigator to find the lawyer's office,

Saturday, February 9, 2013

KHATAM SURAH 1~22

1, Al-Fatihah.
2, Al-Baqarah (1~286)
[T] http://knajidymailcom1.tumblr.com
[YG] http://lnkd.in/H9g8-A 
[FB] http://lnkd.in/F9yr4J 
[FB] http://lnkd.in/fTeAux 
[GG] http://lnkd.in/UGejNw 
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/MmJrVU 
3, Al-Imran (1-200)
[T] http://lailatulkadar.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/Wr-rt9 
[YG] http://lnkd.in/dEnaCk
[YG] http://lnkd.in/3mW9kv 
[GG] http://lnkd.in/e4H-Mp
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/yFNC7q   
4, AN-NISA (1-177).
[T] http://kafirmalaysia.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/RXXj2G 
[YG] http://lnkd.in/9ufQKc 
[GG] http://lnkd.in/P9zXv5 
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/x2dcNk 
5, Al-Maidah (1-120),
[T] http://alfaizknajid.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/pNSUdm 
[YG] http://lnkd.in/TsZt6s 
[GG] http://lnkd.in/UB5wCa 
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/9bBhSD 
6, Al-An'am (1-165),
[T] http://runcit.tumblr.com 
[FB] http://lnkd.in/uqeKe5 
[YG] http://lnkd.in/7pcgBK 
[GG] http://lnkd.in/gyHqdE 
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/DTCH2a 
7, Al-Araf (1-206),
[T] http://al-araf.tumblr.com
[FB] http://ning.it/OeuKKI  
[YG] http://ning.it/OeAsfS
[GG] http://ning.it/OeA40G
[GG-DownLoad] http://ning.it/NWY5DK  
8, Al-Anfal (1-75),
[T] http://suraualhijrah1.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/33-BMC 
[YG] http://lnkd.in/w2w4zA
[GG] http://ning.it/OsTlWI  
[GG-DownLoad] http://ning.it/OsTn0W 
9, Al-Baraah @ At-Taubah (1-129),
[T] http://normanajid.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/uCzh5z
[YG] http://lnkd.in/XJ-ufD
[GG] http://ning.it/OQUahQ 
[GG-DownLoad] http://ning.it/OTgIyJ
10, Yunus (1-109),
[T] http://normanajid.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/2sb6fD 
[YG] http://lnkd.in/Rutv-U
[GG] http://ning.it/PoxTIH 
[GG-DownLoad]  http://ning.it/PCB3mA
11, Hud (1-123)
[T] http://ning.it/RY5Efs 
[FB] http://lnkd.in/yMtAkU
[YG] http://lnkd.in/vwBtjx
[GG] http://lnkd.in/6Za-e4
[GG-Download] http://ning.it/PHc5bb
12, Yusof (1-111)
[T] http://elkenknajid.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/re7uC9
[YG] http://lnkd.in/yvnxrC
[GG] http://lnkd.in/EdBuiC
[GG-Download] http://ning.it/R9keAo
13, Ar-Rad (1-43)
[T] http://mpajknajid.tumblr.com
[FB] http://lnkd.in/fXdmP7
[YG] http://ning.it/RY5AMM
[GG] http://lnkd.in/e5FZPf
[GG-DownLoad] http://ning.it/RcjudL
14, Ibrahim (1-52),
[T] http://normazzn.tumblr.com/
[FB] http://lnkd.in/aYXqX9
[YG] http://ning.it/RY52Xg
[GG] http://lnkd.in/xz5df3
[GG-DownLoad] http://ning.it/QpGifj 
15, Al-Hijr (1-99),
[T] http://glodentouch.tumblr.com
[FB] http://ning.it/QxlClL 
[YG] http://lnkd.in/mfQzEw
[GG] http://ning.it/QxlySY 
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/f74A_F
16, An-Nahl (1-128),
[T] http://ning.it/Swbpa6 
[FB] http://lnkd.in/vrcP-s
[YG] http://lnkd.in/Wmeash
[GG] http://ning.it/Swbs5P
[GG-DownLoad] http://ning.it/Wf2sQ9 
17, ni Israel (1-111),
[T] http://ning.it/Tdtj1R
[FB] http://ning.it/Tdtn1t
[YG] http://lnkd.in/MMWXAa
[GG] http://lnkd.in/Mhdczy
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/sePfnC
18. Al-Kahf (1-110)
[T] http://lnkd.in/az96bp
[FB] http://lnkd.in/in6NzR
[YG] http://lnkd.in/2UGeFh
[GG] http://lnkd.in/gBb8Pb
[GG-DownLoad] http://lnkd.in/cVBRgQ
19.Maryam (1-98)
[T] http://ning.it/Xub06g
[FB] http://ning.it/XuaYLv
[YG] http://lnkd.in/W8AtRP
[GG] http://lnkd.in/aiEBq2
[GG DownLoad] http://lnkd.in/TJUZu4
20.Taha (1-135)
[T] http://ning.it/WRHRDc
[FB] http://ning.it/WRIbBX
[YG] http://lnk.ms/dt1X6
[GG] http://lnk.ms/dk3Sv
[YG DownLoad] http://ff.im/1cWOfi 
[GG DownLoad] http://ff.im/1cWOr8
21.Al-Anbiaya (1-112)
[T] http://ff.im/1d6Ml7 
[FB] http://ning.it/VTt8GT 
[YG] http://ning.it/VTyguy 
[GG] http://ning.it/X2khUn
[YG DownLoad] http://ff.im/1d6NKB
[GG DownLoad] https://t.co/dHxfdgAo 
22. Al-Hajj (1~78)
[T] http://ning.it/Xl1T9n 
[FB] http://ning.it/Xl1Udr 
[YG] http://ff.im/1dkSAb
[GG] http://ff.im/1dkSyB 
[YG DownLoad] http://lnkd.in/X889Db
[GG DownLoad] http://lnkd.in/vwGcHN
,

Following Twitter

KHATAM SURAH 1~21

KHATAM SURAH 1~21:
[BS] http://lumrahjiwa.blogspot.com/2013/02/khatam.html
KHATAM SURAH 1~21:
[BS] http://ning.it/Xl1ZxK


Following Twitter.,