Saturday, February 22, 2020

Al-Imran_3-3-79


3.3.79.
Juz:3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 79:

Ringkasan tafsir;
Amatlah tidak patut bagi sebahagian manusia yang menyeru supaya mereka menjadi hamba menyembah Nabi  sebagai tuhan mereka dan dalam masa sama menyembah Allah pula. Dan mereka mengadakan wasitah (sebagai perantara) diri mereka dengan Allah didalam ibadahnya.

Dan berkata dalam ayat ini, hendaklah kamu berubah dan jadilah kamu ulama fuqoha muallimin yang hukama hulama sebagai pendidik kepada manusia kepada perkara yang benar halal dan haram juga perkara suruhan dan tegahan, juga mengajar manusia tentang perkara kebajikan serta melazimkan diri mentaati Allah dan beribadat terus kepada Nya. 


[Rumah] [Sebelum] [Selepas] [Jawi]

,
Link,

[BS] https://belacanmasak.blogspot.com/2019/01/al-imran-ayat-79.html 

[fbj] https://www.facebook.com/rosliauta.gmailcom/posts/1873389022796607
.

via,
jun.knajid@yahoo.com
(kedairakyat1@gmail.com)
(recover, Apa_Aku_Dapat@outlook.my)
(BS; kedairakyat1.knajid@blogger.com)